Kategorije

Opći uvjeti

 

 

OPĆI UVJETI KUPOPRODAJE ROBE NA WEB SITEU ZA ELEKTRONIČKU TRGOVINU

 

 

I. PREDMET OPĆIH UVJETA

 

Članak. 1. Opći uvjeti služe za regulaciju i definisanje odnosa između “IVET MARKET GROUP”, društva koje je osnovano u Poljskoj, Warszawa, ul. Ksawerow Nr. 3, LOK, UFD 02-656 sa registracijom ЗДДС  ЕИК 3077032206, sjedište i adresa upravljanja: Sofija, Studentski grad, ul. "Akademik Boris Stefanov" 17,  kat 1, ured 5, u daljnjem tekstu Pružatelj s jedne strane i s druge strane – lice koje je suglasno sa ovim „Općim Uvjetima “ u daljnjem tekstu Korisnik u vezi sa naručivanjem i kupovinom robe u e-trgovini IVET.HR.

 

 Sljedeći uvjeti važe podjednako i za registrirane i neregistrirane korisnike i predstavljaju pravni sporazum koji obavjezuje obe strane, KORISNIKA i PRUŽATELJA, da poštuju navedene uvjete, u skladu sa Zakonodatstvom Republike Hrvatske.  Korištenje i posjećivanje site-a od strane KORISNIKA će se smatrati da je korisnik suglasan sa uvjetima za korištenje site-a.  Odnosi strana se regulišu isključivo uvjetima koji su obuhvaćeni dokumentom „Općti uvjeti“, kao i uvjetima koji su navedeni u odeljku „Politika privatnosti“ i drugih pismeno predstavljenih uvjeta na site-u od strane PRUŽATELJA, a koji su sustavni dio Općih uvjeta.

Sljedeći uvjeti su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kao i sa drugim zakonima i uvjetima, koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

U slučaju da se ne slažete sa Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite usluge e-dućana. Svi navedeni uvjeti mogu biti ažurirani ili izmjenjeni od strane PRUŽATELJA, stoga Vas molimo da prije svake kupovine pažljivo pročitate iste.

 

II. DEFINICIJE

 

Korisnik  - svako punoljetno (navršilo 18 godina) i radnosposobno fizičko lice, kao i svako maloljetno lice (između 14 i 17 godina), sa prethodnim odobrenjem roditelja ili staratelja, pravno lice ili druga lica i društva, neovisno od toga da li su na site-u registrirani kao korisnici ili ne, a koji koriste site PRUŽATELJA na bilo kakav način, uključujući razgledanje, poručivanje robe, kupovinu i reklamaciju iste.

Maloletna fizička lica (sa navršenih 14 godina i ispod 18 godina) bez prethodnog odobrenja od strane roditelja ili staratelja, kao i punoletna fizička lica iznad 18 godina, koja ne ispunjavaju kriterijume za radnosposobna lica, nemaju pravo da koriste e-dućan za sklapanje ugovora u cilju kupovine proizvoda.

Poručivanjem na siteu KORISNIK potvrđuje da je punoletan (da ima navršenih 18 godina) i da ispunjava kriterijume radne sposobnosti kako bi sklapao ugovore. Također, u slučaju da je KORISNIK nepunoletno lice, koje je dobilo suglasnost roditelja ili staratelja, može da sklapa ugovor i kupuje na site-u.

Website/ site –  je posebno mjesto u globalnoj internetskoj mreži sa sljedećim domenima ivet.bg, ivet.eu, ivet.ro, ivet.hr, ivet.rs.

Korisnički profil –  je posebni dio na site-u koji sadržava informaciju o Korisniku, koju on navodi prilikom registracije i pohranjenu od strane www.ivet.hr , te se pristup korisničkom profilu ostvaruje nakon unošenja korisničkog imena i lozinke. Korisnički profil daje mogućnost Korisniku da pregleda i uredi podatke, unešene tijekom prijave, zapisane u adresnoj knjizi, da ima pristup informacijama za sve svoje narudžbe, za kupnju robe sa site-a za elektoničko trgovanje www.ivet.hr , da promijeni lozinku za pristup, da se pretplati, odnosno odustane od pretplate za primanje informacijiskog biltena i sl.

Narudžba – elektronski dokument koji predstavlja vid komunikacije između Pružatelja i Korisnika, a putem kojeg Korisnik obavještava Pružatelja da ima nameru da izvrši kupovinu robe na site-u.

Roba i usluge – svaki predmet ugovora za kupoprodaju na site-u.

Ugovor o prodaji na daljinu  - predstavlja ugovor koji je sklopljen na daljinu između Pružatelja i Korisnika za kupoprodaju robe na site-u, a koji je nerazdvojni dio Općih uvjeta za korištenje site-a. To je svaki ugovor koji je sklopljen na osnovu prijedloga Korisniku od strane Pružatelja kao dio sistema za prodaju robe, pri kojem od datuma slanja prijedloga do sklapanja ugovora strane nisu u fizičkom kontaktu. 

Bilten  – je stalno distribuirana publikacija za periodično informisanje o novitetima, sniženjima i promocijama od strane Pružatelja, koje se šalje elektroničkim putem. Za ovakav vid informacije PRUŽATELJ ne snosi odgovornost za sadržaj biltena.

Povraćaj novca – postupak od strane Pružatelja za povraćaj novca Kupcu kao posledica odustanka ili neispunjavanja ugovora za kupoprodaju na site-u.

Specifikacije  - sve karakteristike artikala onako kako su navedene u opisu, koji proizvođač dostavlja.

Kolačići – tu spadaju tekstovi koji se skidaju sa internet stranice na hard disk Kupca i omogućavaju obnavljanje informacije klijenata, tako što identifikuju Kupca i dozvoljavaju praćenje njegove aktivnosti, Internet stranice koje posjećuje, internet veze koje koristi, kao i informaciju koju koristi, čuva, itd.

Zlonamerne radnje – su aktivnosti ili neaktivnosti koje narušavaju Internet etiku ili nanose štetu osobama spojene na internet ili povezane na mrežu, slanje neželjene pošte (neželjene komercijalne poruke, spam, junk mail), prepunjavanje informacijskih kanala (flood), pristup resursima sa stranim pravima i lozinkama, korištenje nedostataka u sustavima za osobnu korist ili dobivanje informacije (hack), vršenje radnji koje mogu biti kvalificirane kao industrijska špijunaža ili sabotaža, oštećenje ili uništenje sustava ili informacijskih baza podataka (crack), slanje „trojanskog konja“ ili uzrokovanje instalacije virusa ili sustava za daljinsko upravljanje, kršenje nesmetanog rada ostalih korisnika Interneta povezanih na mrežu, vršenje bilo kakvih radnji koje se mogu klasificirati kao kriminal ili administrativni prekršaj prema europskom zakonodavstvu ili bilo kojem drugom pravu.   

Nepredviđeni događaji – je nepredviđena okolnost tijekom sklapanja ugovora izvanrednog karaktera, koja čini njegovo ostvarenje objektivno nemogućim.  

 

ІІI. PODACI O PRUŽATELJU

 

Članak 2.  Informacija u skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini – uskladjena sa direktivom EU 2000/31/ EC o elektroničkoj  trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača:

 • Naziv Pružatelja: IVET MARKET GROUP
 • Sjedište i adresa uprave: Poljska, Warszwa, ul. Ksawerow Nr.3, LOK, UFD 02-656
 • Adresa prodajnog mjesta: R. Bugarska, gr. Sofia, opština Stolična, Studentski grad, ul. „Akademik Boris Stefanov“ 17, pored bloka 15
 • Kontakt informacije: R. Bugarska, gr. Sofia, opština Stolična, Studentski grad, ul. „Akademik Boris Stefanov“ 17, pored bloka 15,  E-mail: [email protected], tel:  +359 89 464 6102 ,
 • Službeni broj registriranja: NAP 3077032206
 • Broj PDV-a u R.Bugarskoj: BG3077032206

 

Nadležni organi:

 

Komisija za zaštitu osobnih podataka

Gr. Sofia, bul.“Prof. Cvetan Lazarov“, broj 2

Tel.: +359 2 91 53 518,

Email: [email protected]

Web stranica: www.cpdp.bg

 

Komisija za zaštitu potrošača

Gr. Sofia, pl. „Petko. R. Slavejkov“, broj 4A, kat 3, 4 i 6

Telefon: +359 2 933 0565

Email: [email protected]

Web stranica: www.kzp.bg

 

IV. KARAKTERISTIKE ONLAJN DUĆANA

Članan 3. ONLAJN DUĆAN je dostupan na internet stranici www.ivet.hr  putem koje Korisnici imaju mogućnost da sklapaju ugovore o kupoprodaji i dostavi robe koja se predlaže u e-prodavnici, uključujući i sljedeće aktivnosti:

 • Da se registriraju i da otvaraju profil na site-u;
 • Da sklapaju ugovore o kupoprodaji i dostavi robe koja se prodaje u onlajn dućanu;
 • Da izvršavaju uplate predviđene ugovorima sa ONLAJN DUĆANOM, a sve u skladu sa načinima plaćanja koji su određeni od strane dućana i koje ona podržava;
 • Da dobijaju informacije o novoj robi koja se prodaje u ONLAJN DUĆANU;
 • Da razgledaju artikle, njihove specifikacije, cijene i uvjete isporuke.

 

Članak 4.  Pružatelj na site-u ONLAJN DUĆANA objavljuje sljedeće informacije:

 • Osnovne specifikacije i sliku svakog artikla, a sve u skladu sa informacijama dostavljenim od strane proizvođača.
 • Prodajna cijena sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost (PDV-om), kao i cijena prevoza i isporuke, koja se ne uključuje u cijenu artikla za koji se dostava odnosi.
 • Informacija o načinima i uvjetima plaćanja, isporuke i ispunjavanja ugovora.
 • Pravo KORISNIKA da odustane od ugovora i uvjeta, roka i načina za ispunjenje tog prava, kao i uvjeta za vraćanje robe, izuzev slučajeva koji su pomenuti u Zakonu o zaštiti potrošača.
 • Period u kome ponuda i cijena važe.
 • Minimalno trajanje ugovora – u slučaju potpisivanja stalne ili periodične dostave roba ili usluga.
 • Svaka vrsta informacije koju je PRUŽATELJ u obavezi da dostavi prije nego što KUPAC izvrši kupovinu određenog artikla, a sve u skladu sa zakonodatstvom u R.Hrvatskoj.

Članak 5.  (1) Stupanjem na snagu ugovora sa KORISNIKOM o kupoprodaji robe, PRUŽATELJ se zadužuje da dostavi KORISNIKU robu izabranu putem site-a.

(2) KORISNIK  plaća novčani iznos PRUŽATELJU za dostavljenu robu u skladu sa uvjetima koji su navedeni u tekstu „Opći uvjeti“ i koji su određeni od strane ONLAJN DUĆANA. Novčani iznos je u visini cijene, koja je određena od strane PRUŽATELJA na internet adresi ONLAJN DUĆANA.

(3) PRUŽATELJ dostavlja KORISNIKU kupljenu robu u roku i prema uvjetima koji su određeni od strane PRUŽATELJA  na internet stranici ONLAJN DUĆANA i u skladu sa Općim uvjetima.

(4) Cijena dostave se određuje i obračunava osobno od cijene robe.

 (5) ONLAJN DUĆAN ne naplaćuje nikakve troškove za korištenje sredstava komunikacije pri sklapanju ugovora za prodaju na daljinu.

 

V. KORIŠTENJE ONLAJN DUĆANA

 

Članak 6. (1) Kako bi koristio ONLAJN DUĆAN za sklapanje ugovora o kupoprodaju robe, KORISNIK može popuniti elektronički obrazac za registraciju, koji se nalazi na site-u onlajn dućana.

(2) Pri korištenju site-a, KORISNIK izjavljuje da je upoznat sa navedenim Općim uvjetima i da je saglasan sa njihovim sadržajem, kao i da će ih bespogovorno poštovati.

(3)  Registracija na site-u je dobrovoljna. Nije potrebna obavjezna registracija kako bi KORISNIK mogao da kupuje u ONLAJN DUĆANU.

(3) KORISNIK u bilo koje vrijeme može dati suglasnost da dobija bilten, kao i da dobija reklamne poruke i informacije putem e-mail adrese, sms-om ili bilo kojim drugim elekrtoničkim putem. U slučaju da KORISNIK ne želi da dobija reklamni bilten, može odustati i u svakom trenutku obavjestiti PRUŽATELJA, tako što će poslati mejl na e-mail adresu [email protected] i u subject polju napisati Unsubscribe ili tako što će kliknuti na gumbe “ovdje”, koje se nalazi u donjem desnom uglu u svakom biltenu ili da prati instrukcije kako bi otpratio.

 (4) Pri kupovini u ONLAJN DUĆAN, KORISNIK se obavjezuje da dostavi točne i važeće informacije. KORISNIK garantuje da su informacije koje unosi točne, potpune i u slučaju promjene će ih ažurirati u roku od 7 dana od njihove promjene.

(5) U slučaju da KORISNIK dostavi netočne podatke ili ne ažurira promjene u predviđenom roku, PRUŽATELJ ima pravo da prekine ugovor, kao i da neodložno i bez obavještenja KORISNIKU zabrani i prekine pristup profilu i održavanje istog.

 (6) Neposredno prije nego što KORISNIK dostavi svoje podatke, on je u obavjezi da se upozna sa Politkom o zaštiti osobnih podataka, koji su navedeni u odeljku „Politika privatnosti“, a zatim i da da suglasnost da mu se osobni podaci obrađuju prema navedenim uvjetima. 

 

(7) KORINIK može slobodno korigovati podatke koje je naveo u obrazcu za registriranje.

(8) Pri registraciji na site-u, PRUŽATELJ potvrđuje da je izvršena registracija od strane KORISNIKA tako što šalje mejl na e-adresu koju je KORISNIK naveo u obrazcu.

(8) U slučaju da KORISNIK za registraciju koristi profil na društvenim mrežama, ugovorna strana je lice koje je vlasnik profila na određenoj društvenoj mreži, a koji se koristi za registriranje.  U tom slučaju PRUŽATELJ ima pristup podacima koji su neophodni za identifikaciju KORISNIKA, a koji se nalaze na profilu određene društvene ili druge mreže. 

 

Članak 7. (1)   Sve cijene navedene na site-u su sa uključenim PDV-om.

 (2) Plaćanje može biti u dinarima, bugarskim levovima, evrima, rumunskim lejama i hrvatskim kunama.

(3) Cijene navedene u okviru određenog artikla ne uključuju troškove dostave.

 

Članak 8.  Popusti se ne odnose na proizvode koji su na promociji ili na sniženju.

 

Članak 9. (1)  Kupljena roba se dostavlja  u odgovarajućem obliku i pakiranju na adresu navedenu od strane KORISNIKA. (2) Roba se dostavlja na adresu za dostavu KORISNIKA ili trećem licu – predstavniku KORISNIKA, koji vrši prijem robe i potvrđuje prijem dostave robe.  Pri prijemu robe KORISNIK ili treće lice – predstavnik KORISNIKA, potpisuje sva dokumenta, koja su u službi potvrđivanja dostave robe.

(3) Ako postoji problem u vezi sa kupljenim proizvodom, možete kontaktirati našeg predstavnika na sledeći telefon: +385 1 77 57 217 ili e-mail adresu: [email protected] . U slučaju prijema proizvoda sa defektima, ONLAJN DUĆAN preuzima odgovornost za zamjenu za nov proizvod, a također snosi i troškove povrata. Reklamacija za oštećenu robu za vrijeme transporta se usvaja samo na osnovu formulara za reklamaciju, koji se popunjava uz prisustvo kurira.

(4) U slučaju da je KORISNIK naveo nepotpunu ili netočnu adresu i/ili broj mobitela tokom popunjavanja zahtjeva za kupovinu, isti će se smatrati nevažećim i PRUŽALAC nije u obavjezi da ispuni narudžbinu.

(5) U slučaju da KORISNIK ne bude na navedenoj adresi u roku predviđenom za dostavu ili ne bude obezbeđen pristup i uvjeti za predaju robe u predviđenom roku, PRUŽALAC se oslobađa obavjeze da dostavi poručenu robu. KORISNIK može potvrditi da želi da mu se dostavi poručena roba i nakon isticanja roka za dostavu tijekom kojeg nije nađen na adresi, tako što će snositi sve troškove dostave. U tom slučaju stupa na snagu nov rok za dostavu od trenutka potvrđivanja navedenih uvjeta u prethodnoj rečenici.

 

VI. TEHNIČKI KORACI ZA IZVRŠAVANJE KUPOPRODAJE ROBE

 

Članak 10. (1) Kupoprodaja se može izvršiti na bugarskom, rumunskom, grčkom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

(2) Roba se može poručivati sa teritorije Bugarske, Rumunije, Grčke, Hrvtske ili Srbije, kao i svih drugih država koje su navedene u opciji za izbor na stranici za završavanje narudžbine.

(3) KORISNIK  kupuje robu koju PRUŽATELJ nudi na internet adresi dućana.

(4) PRUŽATELJ se obavjezuje da informiše KORISNIKA o svim detaljima, nepravilnostima, kao i o tome da li ima robe na stanju ili ne, a sve to e-putem ili putem mobitela na broj koji je KORISNIK dostavio u podacima za kontakt.

(5)  Kupoprodaja se smatra izvršenom u onom trenutku u kojem KORISNIK prođe sve etape kupovine u ONLAJN DUĆAN.

(6) PRUŽATELJ  dostavlja robu na adresu, koju je KORISNIK ostavio i ne snosi odgovornost u slučaju da navedeni podaci od strane KORISNIKA nisu točni ili su nepotpuni.

 

Članak 11. (1) KORISNICI mogu da izvrše narudžinu robe na site-u, tako što će se registrirati u ONLAJN DUĆAN i tako što će otvoriti svoj profil.

(2) PRUŽALAC kao mogućnost nudi i poručivanje robe bez registriranja na site-u. Mogućnost da se KORISNIK registrira  na site-u i da otvori profil je dobrovoljan postupak i samo po želji KORISNIKA.

(3) KUPCI  ostvaruju kupoprodaju robe, koristeći onlajn dućan i poštujući slijedeće korake:

 • Biranje artikla/artikala iz ONLAJN DUĆANA, biranje vrste i veličine, kao i potvrđivanje vrste i veličine artikla se ostvaruje pritiskom na gumb „Dodaj u košaricu“, koje se nalazi pored određenog proizvoda.
 • Pregledanu robu dodate u košaricu i potvrdite putem pritiska na gumb„Završi narudžbinu“ ,
 • Dostavljanje podataka za dostavu,
 • Biranje metode plaćanja,
 • Biranje metode dostave proizvoda,
 • Davanje suglasnosti sa uvjetima dućana,
 • Potvrđivanje narudžbine pritiskom na gumb „Završi narudžbinu“

 

(4) PRUŽATELJ omogućava KORISNIKU da se registrira na site, tako što će koristiti gumb „Registriraj se putem Facebook-a“. U tom slučaju Opći uvjeti, kao i Politika o zaštiti osobnih podataka, opisana u odeljku Politika privatnosti obuhvaća samo site koji se upravlja i koji je u vlasništvu PRUŽATELJA.  Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook predviđa osobnu registraciju i prihvaćanje njihovih Općih uvjeta. PRUŽATELJ ne snosi odgovornost za zaštitu osobnih podataka pri prihvatanju ovakvih općih uvjeta i u vezi sa tim je potrebno da se detaljno upoznate sa općim uvjetima navedenog site-a. 

 

 1. PRAVA I OBAVJEZE KORISNIKA

 

Članak 12. (1) Korisnik ima pravo:

 • Da razgleda, poručuje i prima robu iz ONLAJN DUĆANA prema uvjetima navedenim u Općim uvjetima.
 • Da se informiše o statusu svoje narudžbine.
 •  Da pristupa ONLAJN DUĆANU, poštujući uvjete koje taj pristup podrazumeva, osim u slučaju nepredviđenih okolnosti koje su van kontrole PRUŽATELJA, a upravo u slučajevima više sile, nekontrolisanih okolnosti, kao i problema sa internetom. 
 • Da pristupa i koriguje osobne podatke.
 • Da vrši prijem tražene robe na navedenu adresu za dostavu.
 • Da u bilo koje vrijeme traži brisanje profila. U tom slučaju se brisanje profila vrši samo nakon regularno poslatih i popunjenih svih zahtjeva i obrazaca i izvršenja svih uplata i dugovanja za cijenu robe i dostave.
 • Da odbije da izvrši prijem tražene robe, poštujući sve uvjete Zakona o zaštiti potrošača. KORISNIK ima pravo da u roku od 14 dana od datuma prijema robe odustane od ugovora zaključenog na daljinu. Kada KORISNIK želi da prekine ugovor, on treba da obavjesti PRUŽATELJA o rešenju prije nego što istekne rok od 14 dana.  KORISNIK je ispunio pravo za odustanak od ugovora, ako je poslao poruku trgovcu za ispunjenje prava da odustane u predviđenom roku od 14 dana, tako što će koristiti Obrazac za povrat i reklamaciju. PRUŽATELJ može da omogući KORISNIKU da popuni standardni obrazac za odustanak od ugovora i da pošalje elektroničkim putem na internet stranicu www.ivet.hr . Navedeni formular se može naći na site-u PRUŽATELJA. Težinu dokazivanja za ispunjenje prava za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora van trgovačkog objekta snosi KORISNIK. Ispunjenjem prava za odustanak od ugovora na daljinu ugovorne strane se oslobađaju obaveza.
 • U roku od 14 dana, od datuma kada je obavješten o rešenju KORISNIKA da prekine ugovor, PRUŽALAC refundira uplaćeni novac, koji je KORISNIK uplatio za kupovinu određene robe. Za narudžbine, izvršene na teritoriji Hrvatske i Slovenije, plaćene sume se refundiraju putem PayPal-a. Na taj način PRUŽATELJ vraća sumu u roku od 7 dana od datuma kada je KORISNIK ostavio tačnu e-mail adresu s kojom je registriran na PayPal.

U ugovoru za prodaju, ako PRUŽATELJ nije ponudio da sam pokupi robu, on može zadržati povraćaj sume KORISNIKU, dok ne dobije robu natrag ili dok KORISNIK ne predostavi dokaze da je robu poslao natrag, a sve u zavisnosti od toga koja radnja se desila ranije. Kada KORISNIK ispuni pravo na odustanak od ugovora i kada PRUŽATELJ ne da prijedlog da izvrši povraćaj robe sam, KORISNIK treba da pošalje ili da preda robu natrag PRUŽATELJU ili opunomoćenom licu bez odlaganja i u roku do 14 dana, od datuma kada je PRUŽATELJ saopštio KORISNIKU za rešenje da prekine ugovor.

KORISNIK  plaća samo osnovne troškove za povraćaj robe, osim kada je PRUŽATELJ dao suglasnost da ih on snosi ili u slučaju da ga PRUŽATELJ nije obavjestio da troškove povraćaja robe snosi isključivo KORISNIK.  ONLAJN DUĆAN obavještava svoje klijente da troškove povraćaja robe uvijek snose KORISNICI.

 

 • Vraćena roba treba da bude nekorištena i neoštećena (roba ne smije biti nošena, oprana, peglana, pocepana, itd.), čista, bez mirisa (poput mirisa kreme, parfema ili dima cigareta) i sa etiketom.

Roba treba biti zaštićena od oštećenja za vrijeme transporta i poslana na adresu PRUŽATELJA. Pošiljke sa vraćenom robom, koje su zbog nepravilnog pakiranja oštećene tijekom transporta, bitće vraćene korisniku, koji u tom slučaju snosi troškove dostave. Uz pošiljku treba dostaviti: Račun za robu - Otpremnicu i Obrazac za zamjenu , povrat i reklamaciju. U slučaju da KORISNIK vraća kupljeni proizvod, on to može uraditi putem pošte. Vraćanje pošiljke lično na adresu PRUŽATELJA nije moguće, niti je prihvatljivo. Prihvataju se samo pošiljke poslate poštom. Dodatne informacije su opisane na stranici u odeljku Povrat robe i zamjena.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu od strane KORISNIKA ili od ugovora van trgovačkog objekta nije primenljivo za ugovore koji se odnose na robu koja je upakirana, a zatim otvorena nakon dostave i koja ne može biti vraćena iz higijenskih razloga i radi zaštite zdravlja (sve vrste čarapa, hulahopki, donjeg rublja (bikini, bokserice, tange), kupaći kostimi, nakit, itd.

 

 • Reklamacija u slučajevima kada kupljena roba ne ispunjava uvjete ugovora ugovornih strana.

Nepridržavanje ugovorenog se može manifestovati kao:        

 •   fabrički defekti robe,
 •   utvrđivanje delova koji nedostaju robi,
 •   slanje pogrešne robe, koja se razlikuje od poručene,
 •   nesaobraznost sa veličinom i/ili bojom – roba koja je poslana u drugoj veličini i/ili različite boje od poručene.

 

O reklamaciji se PRUŽATELJ može obavjestiti putem e-mail adrese ili putem telefona. Rok u kojem KORISNICI mogu izvršiti povrat ili zamjenu robe je 14 dana od prijema pošiljke. Pri ispunjavanju prava na reklamaciju, KORISNIK može tražiti refundaciju uplaćene sume novca, zamenu robe drugom, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

KORISNIK ima pravo da kupljenu robu zameni drugom iz prodavnice, tako što će u Obrazcu za reklamaciju i zamjenu navesti željeni artikal. Kada kupac želi da zameni artikal za drugi, skuplji od kupljenog, koji vraća, IVET.HR uzima u obzir prvobitno uplaćenu sumu novca od strane korisnika i izračunava koliko treba platiti. Roba koja se reklamira treba da bude neoštećena, nekorišćena ( ne smije biti nošena, oprana, peglana, pocepana), čista, bez mirisa (od kreme, parfema ili dima cigareta) i sa etiketom. Roba treba biti zaštićena od oštećenja tokom transporta i poslata na adresu PRUŽATELJA. Uz pošiljku treba dostaviti račun- otpremnicu i Obrazac za povratak i zamjenu. (skini ovde:  Obrazac )

 

Tijekom zamjene robe troškove transporta i dostave u oba pravca snosi KORISNIK, osim ako za zamjenu robe krivicu snosi ONLAJN DUĆAN.Troškove povratka robe uvijek snosi KORISNIK, osim u slučajevima kada se reklamira proizvod sa defektima ili kada je poslat pogrešan proizvod. Kako bi troškove povratka robe snosio ONLAJN DUĆAN, KORISNIK treba da kontaktira predstavnika dućana putem telefona ili putem kontakt forme za povrat i zamjenu na site-u. Predstavnik će uzeti u razmatranje i procjeniti da li je izjavljena reklamacija osnovana ili neosnovana i potvrdiće povrat robe za račun dućana.

U slučaju da KORISNIK želi da zamjeni ili vrati određeni proizvod, on to može preko pošte. Nakon prijema vraćene robe, KORISNIK će o prijemu vraćene pošiljke biti informisan putem elektronske pošte. Pri povraćaju robe, refundacija novca se izvršava u roku od 14 dana. Roba, čiji povraćaj ili reklamaciju PRUŽATELJ ne može prihvatiti zbog gorenavedenih uvjeta, bitće vraćena na adresu KORISNIKA, koji snosi troškove dostave. Čarape, donji veš, kupaći kostimi i nakit se ne mogu vraćati niti reklamirati.  

 

(2) KORISNIK je u obavjezi da:

 •  navede točan i aktuelan broj mobitela, adresu za isporuku i e-mail za korespodenciju,
 • da plati cijenu pošiljke na način koji je naveden na site-u, 
 • da snosi troškove dostave, osim u slučajevima kada troškove dostave snosi PRUŽATELJ,
 • da poštuje red i uvjete za obavještavanje o reklamaciji i za zahtjevanje zamjene poručene robe, red i uvjete koji su objavljeni na site-u za e-trgovinu, kao i da potvrdi da se slaže sa redom i uvjetima na site-u i da se obavjezuje da ih poštuje.
 • da ne dostavlja lažne ili nevažeće zahtjeve, kao i netočne informacije.

 

Svaki korisnik, neovisno od toga da li je poručio na site-u ili ne, tijekom korištenja usluga na site-u je u obavjezi da:

 • ne narušava i da poštuje uvjete i slobodu građana u skladu sa Zakonom Republike Hrvatske, moralna načela, pravila kulturnog ponašanja na Internetu, kao i internet bonton pri korištenju usluga koje site nudi.
 •  ne oštećuje imovinska ili neimovinska, apsolutna i relativna prava i interese, kao i pravo na vlasništvo, pravo na intelektnu svojinu, itd.
 • bez odlaganja obavjesti PRUŽAOCA i odgovarajuće vlasti za svaki slučaj izvršenog ili otkrivenog narušavanja tijekom korištenja ponuđenih usluga.
 • ne šalje i ne rasprostranjuje ili koristi na bilo kakav drugi način i da ne omogućava pristup trećim licima softveru, kompjuterskim programima, fajlovima, aplikacijama i drugim materijalima, koji sadrže kompjuterske viruse, sisteme za neautorizovanu daljinsku kontrolu, kompjuterske kodove ili materijale koji su namjenjeni da prekidaju, otežavaju, narušavaju ili ograničavaju normalno funkcioniranje  kompjuterskog hardvera ili softvera ili telekomunikacionih uređaja ili one koje imaju za cilj da neautorizovano pristupe tuđim resursima ili softverima.
 • ne preduzima zlonamerne akcije. 
 • snosi potpunu odgovornost za pohranjenje i zaštitu svojeg korisničkog imena i lozinke, kao i za sve aktivnosti, koje se izvršavaju od strane njega ili trećeg lica koje koristi njegovo korisničko ime i šifru. KORISNIK je dužan da bez odlaganja obavjesti PRUŽAOCA i odgovarajuće nadležne organe vlasti za svaki slučaj nelegalnog korištenja njegovog korisničkog imena i lozinke, kao i u slučajevima kada takva opasnost postoji.

KORISNIK je u obavjezi da  snosi troškove odštete PRUŽATELJU ili trećim licima za nanetu štetu ili propuštenu dobit, troškove odvjetnika i druge, koji su posljedica tužbi i/ili plaćene odštete trećim licima, a koje su u vezi sa internet stranicom, vezama, materijalima ili informacijama, koje je KORISNIK koristio i ostavio na site-u, slao, rasprostranjivao, omogućio pristup trećim licima ili je učinio dostupnim putem site-a Onlajn dućana, a pri kojima je narušio zakon, Opće uvjete ili bonton ponašanja na internetu.

 

 

 1. PRAVA I OBAVJEZE PRUŽATELJA

 

Članak 13. (1)  Pružatelj ima pravo:

 • u svako vrijeme, bez prethodnog obavještavanja KORISNIKA, koji koristi usluge site-a, narušavajući pravila Općih uvjeta, Pružatelj ima pravo da, po svojoj proceni, prekine, obustavi ili izvrši promjene u pružanju usluga.
 • da šalje KORISNIKU biltene sa reklamnim porukama, za čije se obavještavanje KORISNIK sam dobrovoljno pretplatio.
 • da objavljuje u tematskim rubrikama dućana linkove ka drugim internet stranicama. ONLAJN DUĆAN ne snosi odgovornost za pretrpljene štete, proistekle kao posledica korištenja, pristupa ili točnosti istih. KORISNIK snosi potpunu odgovornost za sve nanete štete PRUŽATELJU i trećim licima, a koje su posledica korištenja linkovanih internet stranica
 • sakuplja informacije u vezi KORISNIKA. Informacija iz prethodnog članka se može koristiti od strane PRUŽATELJA, izuzev slučajeva kada je KORISNIK izrično zabranio ili nije dao suglasnost.

 

ONLAJN DUĆAN sakuplja i koristi informacije sa ciljem da ispuni narudžbine na site-u, a također i da poboljša uslugu. Svi ciljevi prikupljanja informacija od strane PRUŽATELJA su u skladu sa Zakonom o zašititi osobnih podataka, zaštiti fizičkih lica i obradom osobnih informacija, tj. slobodnom protoku takvih informacija (GDPR), kao i u skladu sa bontonom ponašanja na internetu. Dodatne informacije su opisane na site-u u odeljku Politika privatnosti.

ONLAJN DUĆAN nema obavjezu niti mogućnost da kontroliše način na koji KORISNICI koriste ponuđene Usluge.

 • Prodaje sve artikle, uključujući i one koji su na promociji ili na sniženju dok ima zaliha, čak i u slučaju da to na site-u nije napomenuto.
 • Pri nepoštovanju uvjeta i obavjeza od strane KORISNIKA, koje su regulisane Općim uvjetima, PRUŽATELJ  ima pravo da neopozivo i bez prethodnog obavještavanja KORISNIKU i trećim licima uskrati pristup  korisničkom profilu, kao i da traži odštetu za svu nanetu štetu, koja je direktna posledica neispunjavanja obavjeza iz gorenavedenih tačaka od strane KORISNIKA. U tom slučaju PRUŽATELJ ima pravo da obavjesti nadležne državne organe.
 • Ne snosi odgovornost za nemogućnost korištenja dućana, kao i za neobrađivanje ili kašnjenje obrade zahtjeva za kupovinu, kao i prisustva okolnosti koje PRUŽATELJ ne može kontrolisati i na koje ne može uticati -  slučajevi više sile, nepredviđene okolnosti i prirodne katastrofe, problemi sa internet  mrežom na globalnom nivou.
 • Ima pravo da instalira cookies (kolačiće) na kompjuter KORISNIKA. Koristeći vebsajt, Vi dajete suglasnost sa našom Politikom korištenja kolačića. Kolačići ne čuvaju osobne podatke putem kojih bi ONLAJN DUĆAN moga da Vas identifikuje. Suglasnost o korištenju kolačića se može promjeniti ili prekinuti bilo kada. Za to je potrebno da izmenite podešavanja pretraživača. Ako odlučite, možete promjeniti podešavanja Vašeg brauzera i da obrišete kolačiće, da automatski blokirate njihovo aktiviranje, ali imajte u vidu da to može ograničiti fukcioniranje site-a. Dodatne informacije možete potražiti u odeljku Politika privatnosti.

(2) PRUŽATELJ je u obavjezi :

 • Da prebaci ovlašćenje za kupljenu robu na KORISNIKA nakon dobijanja od strane PRUŽATELJA ili njegovog predstavnika prodajne cijene konkretne robe.
 • Da u roku dostavi proizvod/proizvode.
 • Da vodi računa da savesno ispunjava svoje obavjeze i uvjete.
 • Da prihvaća reklamacije, ako su one osnovane i podnete na vrijeme.
 • Da svojim KORISNICIMA garantuje poverljivost dostavljenih informacija i osobnih podataka. Da neće biti korišteni ili dostavljani trećim licima osim u slučajevima i uvjetima koji su navedeni u Općim uvjetima i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zaštitom fizičkih lica i obradom osobnih podataka i Slobodnim kretanjem istih (GDPR). Dodatne informacije su opisane u odeljku Politika Privatnosti.
 • Da vodi računa da u ONLAJN DUĆANU sve informacije budu točne i ažurirane, ali ne i da garantuje za celovitost i istinitost.
 • Da garantuje za saobraznost robe sa ugovorom o prodaji i u skladu sa pravilima Zakona o zaštiti potrošača.
 • Da preduzme sve potrebne tehničke i organizacione mjere kako bi zaštitio podatke kojima upravlja od manipulacije, gubitka, uništenja i pristupa od strane pravno neopunomoćnih lica.

 

 1. RASKIDANJE UGOVORA O PRODAJI ROBE

Članak 14.  (1) Opći uvjeti i ugovor između KORISNIKA I PRUŽATELJA se raskida u sljedećim slučajevima:

 • Pri prekidanju djelatnosti PRUŽATELJA.
 • Prekidanje održavanja ONLAJN DUĆANA.
 • U pismenom obliku kod uzajamne suglasnosti ugovornih strana.
 • Jednostrano, uz prethodno obavještenje svake od strana u slučaju neispunjenja obavjeza jedne od strana.
 • Kod objektivne nemogućnosti neke od strana da ispuni ugovorne obavjeze.
 • U slučaju brisanja registracije KORISNIKA na site-u ONLAJN DUĆANA. U tom slučaju, sklopljeni ugovori o kupoprodaji su i dalje na snazi i njihovo ispunjenje se treba izvršiti.
 • U drugim okolnostima predviđenim zakonom.

(2) Pri raskidanju ugovora PRUŽATELJ izvršava deaktiviranje korisničkog profila i lozinke.

 

 1. CIJENE I ROKOVI ZA DOSTAVU

 

 • Članak 15. (1) KORISNIK ima mogućnost da dobije poručenu robu putem kurirske službe DPD. Troškove dostave snosi KORISNIK.    

 Cijena za dostavu na teritoriji Republike Hrvatske je 31 kn.

Cijena za dostavu na teritoriji Republike Slovenije je 4.48 eura.

                 

Za vrijeme poručivanja se u modulu za dostavu ispisuje cijena dostave i KORISNIK može vidjeti točnu cijenu dostave poručenih proizvoda prije nego što je završio sa poručivanjem robe.

 1. Rokovi za isporuku

Proizvodi u našem onlajn katalogu koji su sa brzom isporukom u roku od 72sata – su proizvodi iz kategorije: „BRZA ISPORUKA“ i „POPUSTI“.  Svi proizvodi u navedenim kategorijama se mogu poručiti i dostaviti u roku od 3 do 5 radnih dana, izuzev veličina proizvoda koje na slici nemaju stiker „brza“.

Za naseljena mesta za koja važi raspored kurirske službe DPD, dostava će biti ispunjena u skladu sa rasporedom iste. Sve narudžbine napravljene u subotu i nedelju će se obrađivati u ponedeljak.

Standardni rok za dostavu ostalih proizvoda, kojih nema na stanju, obuhvata obradu Narudžbe KORISNIKA, poručivanje robe od međunarodnih dostavljača i proizvođača i dostavu do Republike Bugarske. Odmah nakon toga se poručeni proizvodi šalju na adresu, dostavljenu od strane KORISNIKA. U tom slučaju rok za dostavu može varirati od 7 do 30 dana.

 1. Dostava u inozemstvo

ONLAJN DUĆAN  vrši dostavu i u inozemstvo, a države  do kojih se dostava vrši se mogu vidjeti u padajućem meniju za adresu dostave kod poručivanja artikala. Vrijeme dostave nakon slanja artikla iz našeg ureda može varirati između 1 i 4 sedmice, u zavisnosti od izabrane usluge od strane KORISNIKA. Cijene se mogu vidjeti za vrijeme poručivanja u polju za Dostavu.

 

 1. Načini plaćanja

Radi lakše kupovine, PRUŽATELJ nudi slijedeće mogućnosti za plaćanje:

 • Pouzećem

Usluga koja daje dosta pogodnosti i sigurnosti KORISNIKU. Plaćanje naručenog proizvoda se vrši u trenutku dostave, tj. kada kurir dođe na adresu koju je KLIJENT dostavio i kada mu osobno preda kupljenu robu iz ONLAJN DUĆANA. Ova usluga omogućava i dobijanje dokumenta za izvršenu kupovinu (fakturu ili račun- otpremnicu) za dostavu na adresi.

 

 •   Putem onlajn plaćanja (PayPal-a) i PayU

Proces plaćanja:

 1. KORISNIK poručuje u online dućan.
 2. Nakon poručivanja KORISNIK popunjava zahtjev za plaćanje.
 3. ONLAJN DUĆAN preusmjerava KORISNIKA na PayPal i PayU, tako što šalje zahtjev za plaćanje na doleopisan način.
 4. Nakon što KORISNIK uspješno pristupi PayPal-u ili PayU putem svojeg korisničkog imena i lozinke (opciono – putem sertifikata ili elektronskim potpisom) , zahtjev za plaćanje (ako je korektno popunjen) se pojavljuje na PayPal kao „uplata na čekanju“. U slučaju da KORISNIK ne pristupi uspješno svom PayPal i PayU nalogu, „zahtjev za plaćanje“ se ne pojavljuje na PayPal i PayU.
 5. Korisnik može podmiriti obavjeze prema ONLAJN DUĆANU ili da odloži plaćanje za kasnije. 
 6. PayPal prati status svih „plaćanja na čekanju“ i tijekom podmirivanja obavjeza ili odustanka od plaćanja, trgovac biva obavješten.
 7. Nakon što dobije obavejštenje o uplati, ONLAJN DUĆAN će obraditi narudžbinu KORISNIKA.

 

 

VAŽNO!!! Tijekom prijema pošiljki iz onlajn dućana ne predlaže se opcija PREGLED PRIJE PLAĆANJA. Ako nakon otvaranja pošiljke KORISNIK ima problem sa kupljenom robom, može pogledati odeljak POVRATAK, REKLAMACIJE I ZAMJENA.

 

DRUGI UVJETI

 

Članak 16. (1)   Svi sporovi između strana se rešavaju na miran i razuman način. U slučaju da strane ne mogu doći do sporazuma, koji zadovoljava obe strane, u skladu sa Čl.181 n.al.4 od ZZP, Korisnik može da koristi site od KZP-a www.kzp.bg li platformu za rješavanje online potrošačkih sporova (OPS) za EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

(2)   Strane izjavljuju da se, u slučaju postojanja nepravilnosti pojedinih članaka Općih uvjeta, ne poništava niti umanjuje snaga Općih uvjeta, a iste nepravilnosti će biti zamjenjene relevantnim pravilima Zakona.


(3)   ONLAJN DUĆAN zadržava pravo da mjenja i dopunjuje Opće uvjete u bilo koje vrijeme, gdje svaka izmena stupa na snagu bez suglasnosti i prethodnog obavještavanja KORISNIKA.  Svaka izmena ili dopuna Općih uvjeta stupa na snagu odmah nakon objavljivanja na internet stranici onlajn dućana.

 

 

 

-31%
Cijena € 26.90
Kataložna cijena: € 39.17
informacija o popustu
Informacije o popustu
Cijena € 26.90
Kataložna cijena: € 39.17
Popust: € 12.27 (31.33%)
-39%
Cijena € 18.90
Kataložna cijena: € 31.17
informacija o popustu
Informacije o popustu
Cijena € 18.90
Kataložna cijena: € 31.17
Popust: € 12.27 (39.37%)
-31%
Cijena € 26.90
Kataložna cijena: € 39.17
informacija o popustu
Informacije o popustu
Cijena € 26.90
Kataložna cijena: € 39.17
Popust: € 12.27 (31.33%)
-31%
Cijena € 26.90
Kataložna cijena: € 39.17
informacija o popustu
Informacije o popustu
Cijena € 26.90
Kataložna cijena: € 39.17
Popust: € 12.27 (31.33%)
-36%
Cijena € 21.90
Kataložna cijena: € 34.17
informacija o popustu
Informacije o popustu
Cijena € 21.90
Kataložna cijena: € 34.17
Popust: € 12.27 (35.91%)
-36%
Cijena € 21.90
Kataložna cijena: € 34.17
informacija o popustu
Informacije o popustu
Cijena € 21.90
Kataložna cijena: € 34.17
Popust: € 12.27 (35.91%)
-36%
Cijena € 21.90
Kataložna cijena: € 34.17
informacija o popustu
Informacije o popustu
Cijena € 21.90
Kataložna cijena: € 34.17
Popust: € 12.27 (35.91%)
-31%
Cijena € 26.90
Kataložna cijena: € 39.17
informacija o popustu
Informacije o popustu
Cijena € 26.90
Kataložna cijena: € 39.17
Popust: € 12.27 (31.33%)
-31%
Cijena € 26.90
Kataložna cijena: € 39.17
informacija o popustu
Informacije o popustu
Cijena € 26.90
Kataložna cijena: € 39.17
Popust: € 12.27 (31.33%)
-59%
Cijena € 12.90
Kataložna cijena: € 31.31
informacija o popustu
Informacije o popustu
Cijena € 12.90
Kataložna cijena: € 31.31
Popust: € 18.41 (58.79%)

Scroll To Top