Kategorije

IVET MARKET GROUP (Ulica Acad. Boris Stefanov "17,1000 Sofija, Bugarska, OIB: 130749953) pratimo načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR; u nastavku uredba) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Potrebna nam je vaša suglasnost da bismo osobne podatke, koje smo dobili u svrhu prijavljivanja na naše uslugei u svrhu obrade narudžbi, mogli koristiti i obrađivati u različite svrhe. Sve informacije o upravljanju specifičnom vrstom suglasnosti možete pronaći u nastavku.

Suglasnosti koje se odnose na primanje ecommerce novosti

Ispunjavanjem obrasca za primanje IVET MARKET GROUP e-novosti o aktualnim trendovima i praksama s područja web trgovine, korisnik se slaže s prosljeđivanjem podataka koje zakonodavstvo opredjeljuje kao osobne podatke. U ovom slučaju to su: ime i prezime, e-mail adresa te IP adresa uređaja s kojeg šalje podatke. Korisnik se prilikom prijave može slagati s korištenjem osobnih podataka u sljedeće svrhe:

[1] (OBAVEZNO) Suglasnost za praćenje vaših aktivnosti i zanimanja na portalu IVET MARKET GROUP s pripadajućim poddomenama:

 izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za obradu narudžbi, koji nam pomoću kontinuiranog praćenja vaših aktivnosti na svim poddomenama portala IVET MARKET GROUP (npr.Ivet.hr) omogućava provođenje naručenih usluga, kontaktiranje u vezi vaših aktivnosti na stranicama, te agregirane i anonimizirane analize korištenja portala i njegovih sadržaja.

    Svi osobni podaci korišteni su isključivo u namjere izvršavanja naših usluga, anonimizirane analize te optimizaciju našeg poslovanja i nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada nam korisnik to izričito dozvoljava davanjem posebne suglasnosti u takvu svrhu.

 

[2] (OBAVEZNO) Suglasnost za primanje IVET MARKET GROUP novosti o aktualnim trendovima  s područja web trgovine vrijedi do otkazivanja i obuhvaća:

 Korištenje podataka za slanje redovitih e-novosti o aktualnimtrendovima

 Korištenje podataka za povremeno slanje drugih sadržaja, kao što su ecommerce vodiči, obavijesti o novostima, popustima, promocijama  i slično.

Izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju koji nam omogućuje slanje tih novosti

Obradu podataka pseudonimizacijom (kao takvi se ne mogu pripisati pojedincu)

 

[3] (OPCIONALNO) Primanje personaliziranih poruka i ponuda vrijedi do otkazivanja i obuhvaća:

Korištenje podataka za direktan marketing

Pnovno ciljanje na platformama za digitalno oglašavanje (Facebook, AdWords …) u svrhu predstavljanja svih IVET SHOP usluga

izvoženje i obradu podataka u alatima za digitalno oglašavanje (korištenje e-mail adresa za anonimizirane segmente korisnika u čijem se slučaju e-mail ne može pripisati pojedincu u svrhu direktnog i ponovnog marketinga)

obradu podataka pseudonimizacijom (kao takvi se ne mogu pripisati pojedincu)

Sigurnosne i zaštitne mjere

IVET MARKET GROUP poduzima tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitio podatke od manipulacija, gubitka, uništenja i pristupa od strane neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere stalno se razvijaju u skladu s tehničko - tehnološkim razvojem.

IVET MARKET GROUP koristi tehnička sredstva za zaštitu osobnih podataka od strane neovlaštenih osoba, uključujući:

A) SSL sigurnosni certifikat koji kriptira vezu između davatelja usluga i korisnika koji posjećuje web stranicu

B) Zaštita baze podataka od neovlaštenog pristupa

C) Antivirusni i protuvirusni softver

D) Zaštita korisničkih računa s korisničkim imenom i lozinkom

 

VAŠA PRAVA NA TEMELJU DANIH SUGLASNOSTI

Pojedinac u bilo kojem trenutku može zahtijevati odVoditelja obrade osobnih podataka da trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u gore navedene svrhe. Takav zahtjev može bilo kada poslati na e-adresu: [email protected] te detaljno navesti koje suglasnosti želi otkazati.

Osim toga, ima i sljedeća prava:

   Pravo na pristup do svojih osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni: https://www.ivet.bg/hr/login.html

a tom prilikom upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.

    Pravo na popravak netočnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom voditelj obrade može koristiti sva razumna sredstva za provjeravanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.

    Pravo na ”zaborav”, odnosno brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz 17. članka Opće uredbe o zaštiti podataka.

    Pravo na prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući i profiliranje

    Pravo na samostalno odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na automatiziranoj obradi.

    Pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako misli da obrada njegovih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

 

Postupak za ostvarivanje prava

Upoznat/a sam da sve gore navedene zahtjeve koji se tiču provođenja prava u vezi s osobnim podacima, naslovim u pismenom obliku na upravitelja, na e-mail:[email protected].

Upoznat/a sam da upravitelj može od mene zahtijevati osobne podatke za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava, te da može odbiti zahtjev samo u slučaju ako dokaže da ne može pouzdano utvrditi moj identitet.

Upoznat/a sam da upravitelj mora odgovoriti na moj zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Bestsellers


Scroll To Top